Politica de confidentialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

Definitii:

 • ”date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoană care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • „restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • „parte terta inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;
 •  „consimtamant al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Introducere

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza pe de o parte, modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, iar pe de alta parte,descrie categoriile datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucram,  scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile pe care le aveti in acest sens.

Potrivit Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este EVOLUTION MEDIA PREST SRL, cu sediul in Mun. Iasi, Sos. Nicolina nr. 60, bl.981, sc. B, et. 3, ap. 10, cam.4, Jud.Iasi, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din jud.Iasi,sub nr. J22/540/2016, Cod fiscal 35734344, in calitate de proprietar al website-ului www.evolutionmediaprest.ro
 
Ce categorii de date cu caracter personal prelucram?

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt:

 • Informatii de contact, si anume: numele si prenumele dvs.,adresa profesionala, numarul de telefon,  numarul de fax si adresa de e-mail;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare. 

Care sunt temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Orice operatiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuata in baza temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara in vederea incheierii si/sau executarii unui contract la care dvs. sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dvs.;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale EVOLUTION MEDIA  PREST SRL  sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dvs fundamentale prevaleaza asupra acestor interese. 

In ce scopuri va prelucram datele cu caracter personal?

Scopul colectarii datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv:

 • Oferirea de servicii de contabilitate, fiscalitate,personal salarizare, consultanta fiscala,consultanta contabila;
 • Gestionarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
 • Respectarea obligatiilor noastre legale;
 • Imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dvs.

Cat timp pastram datele dvs.cu caracter personal?

EVOLUTION MEDIA  PREST SRL a stabilit proceduri proprii in ceea ce priveste pastrarea datelor dvs cu caracter personal.Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand va retrageti consimtamantul sau nu mai exista motive legitime care justifica prelucrarea in continuare de către EVOLUTION MEDIA  PREST SRL, a acestora.

Care sunt drepturile dvs.in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

 Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Dreptul de a fi informati daca datele dvs. cu caracter personal sunt procesate;
 • Dreptul de acces la datele care sunt procesate si modalitatea in care sunt prelucrate aceste date;
 • Dreptul de a va opune in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs.cu caracter personal;
 • Dreptul la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul la stergerea datelor dvs cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este ilegala;
 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le detinem;
 • Dreptul la corectarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul ca datele dvs. sa fie transferate în mod direct catre un alt operator. In plus, veti avea si dreptul sa primiti toate datele dvs. personale într-un format structurat. Datele transmise trebuie sa fie usor de prelucrat in mod automat, pentru ca urmatorul operator sa le poată folosi cu usurinta;
 •  Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. In cazurile în care va retrageti consimtamantul, EVOLUTION MEDIA  PREST SRL nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dvs. cu caracter personal, in afara cazului in care există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, doriti sa va exercitati drepturile legale în legatura cu datele pe care le detinem sau daca doriti alte informatii cu privire la modul in care tratam orice problema legata de confidentialitate, ne puteti contacta la:

 Adresa : EVOLUTION MEDIA PREST SRL, cu sediul în Mun. Iasi, Sos. Nicolina nr. 60, bl.981, sc. B, et. 3, ap. 10, cam.4, Jud.Iasi

 E-mail:  contact@evolutionmediaprest.ro