Contabilitate

Evolution Media Prest SRL , presteaza servicii profesionale de contabilitate, ce se adreseaza tuturor companiilor si persoanelor fizice autorizate de pe teritoriul judetului Iasi.
Echipa noastra formata din profesionisti in domeniu, este pregatita sa gaseasca solutii optime, care sa contribuie la buna functionare si dezvoltare pe plan financiar a afacerii fiecarei companii.


Societatea noastra, pune pe primul loc nevoile individuale ale fiecarei companii, de aceea oferim si pachete de servicii personalizate.Va prezentam, in continuare cateva din serviciile pe care le oferim:
-organizarea activitatii financiar-contabile in conformitate cu prevederile legale;
-prestarea de servicii contabile cu respectarea principiilor contabile generale;
-inregistrarea documentelor primare intocmite de beneficiarii serviciilor contabile;
-evidenta analitica si sintetica a furnizorilor si clientilor;
-evidenta mijloacelor fixe: asistenta la intocmirea proceselor verbale de punere in functiune ,intocmirea fisei mijlocului fix, calcul amortizare;
-evidenta stocurilor de marfuri, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar,materii prime,etc.;
-intocmirea jurnalului de vanzari si a jurnalului de cumparari;
-elaborarea balantei de verificare;
-intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul jurnal, Registrul inventar, Registrul Cartea Mare;
-intocmirea raportarilor contabile semestriale;
-intocmirea situatiilor financiare anuale.