Resurse umane

Angajarea unui salariat si incheierea unui contract individual de munca genereaza multe responsabilitati, drepturi si obligatii, atat pentru angajator cat si spentru salariat.

Evolution Media Prest SRL, pune la dispozitia dvs. urmatorul pachet de servicii:
- consultanta privind salarizarea;
- intocmirea statului de salarii, in conformitate cu pontajul pus la dispozitie de catre beneficiarul serviciilor;
- asistenta in vederea intocmirii adeverintelor de vechime;
- asistenta la intocmirea contractelor individuale de munca, actelor aditionale la contractele individuale de munca, incetarea contractelor individuale de munca, dosarelor de personal, Regulamentului Intern.
- intocmirea si depunerea dosarului in vederea declararii locurilor de munca vacante la AJOFM
- intocmirea si depunerea dosarelor pentru obtinerea de subventii de la AJOFM